30 fontov, ki jih mora imeti vsak designer

Predstavljamo vam 30 odličnih fontov, ki naj bi jih imel vsak dober designer. Grafičnega oblikovanja si pač ne moremo zamišljati brez tipografije, kajne?

Serif fonti

1. Adobe Caslon
2. Adobe Garamond
3. Bembo
4. Bodoni
5. Clarendon
6. Courier
7. Excelsior
8. Lucida
9. Minion
10. Perpetua
11. Sabon
12. Stempel Schneidler
13. Times New Roman
14. Trajan
15. Walbaum

 

 

Sans-serif fonti

1. Akzidenz Grotesk
2. Avenir
3. Bell Centennial
4. Bell Gothic
5. DIN
6. Franklin Gothic
7. Frutiger
8. Futura
9. Gill Sans
10. Helvetica
11. Meta
12. Myriad
13. Trade Gothic
14. Univers
15. Vag Rounded